Starta företag – när behövs tillstånd?

Funderar du på att starta eget företag? Innan du gör det, så är det bra att ta till dig goda råd för företagande samt kolla upp om det är så att du behöver ha någon form av tillstånd eller registrering innan. Det hela handlar om vad för slags verksamhet det är du ska ha samt vad för lokal det är du ska använda dig av.

Om det är så att du vill starta ett café eller restaurang, ja då krävs det ett så kallat tillstånd för livsmedelshantering. Det söks hos Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Om det är inom djurskötsel, som till exempelvis ett hundpensionat, så måste de lokaler och byggnader du använder dig av godkännas av Länsstyrelsen. Du måste även kunna visa upp att du har kunskap inom djuskötsel.

Det finns olika sorters tillstånds- och tillsynsmyndigheter. De kan vara lokala, regionala eller rikstäckande. Exempel på lokala och regionala myndigheter är kommuner, länsstyrelser och polismyndigheter. Rikstäckande myndighet är till exempelvis Datainspektionen och Livsmedelsverket.

Verksamheter som kräver tillstånd

Det finns ett visst antal vanliga branscher där det krävs tillstånd. Nedan kan du se en del av dem.

Försäljning och tillverkning av varor

När du ska handla med varor, så kan det finnas flera olika tillstånd du kan behöva ha. Om det till exempelvis är så att du ska sälja varor, kontant, så måste det finnas ett särskilt kassaregister. Du måste även göra en anmälan till Skatteverket. Ska du handla med varor som är begagnade eller med vapen, då ska ett tillstånd ansökas om hos polisen.

Gäller det tobaksvaror eller torghandel så måste du få tillstånd av kommunen. Är det kemiska varor det handlar om så är det Länsstyrelsen du ska kontakta. När det gäller tillståndsfrågor för import och tillverkning av elektronikprodukter så måste du kontakta Naturvårdsverket.

Restaurang, café och hotell

Så fort det handlar om att bedriva en verksamhet som har något med livsmedel att göra, så är det en hel del olika regler och lagar att förhålla sig till. En restaraung måste ha flera olika tillstånd, som oftast är kommunen som styr över.

Ska du dessutom servera alkohol, så är det ett särskilt tillstånd för det, även det från kommunen. Du som ska driva pensionat eller hotell, du måste få tillstånd från polisen.

Sedan finns det även olika tillstånd, lagar och regler inom data/IT, bank, försäkringsbolag och inkasso, miljöfarlig verksamhet och djur och lantbruk. Sedan så klart även för andra sorters branscher.

Behörighet och auktorisation

Utöver tillstånd så är det även så att inom vissa yrken finns det krav på att du har legitimation för att utföra det. Bland annat gäller det läkare, veterinärer och sjuksköterskor. Sedan finns det de branscher där det krävs en särskild behörighet, för att du ska få kalla dig auktoriserad. Det gäller då bland annat revisorer, revisorer och fastighetsmäklare. Sedan finns det yrken där det kan krävas andra behörigheter för att få utöva yrket. Det bästa är att kontakta en branschorganisation för att veta vad som gäller just dig och ditt yrke.